Een zelfhulpwebsite voor mensen met chronische pijn

Geachte zorgprofessional,

Pijnontmaskerd.nl is ontstaan uit passie voor pijn. In de absolute overtuiging dat het mogelijk is om de invloed van chronische pijn op iemands leven drastisch te verminderen. Cliënten wordt duidelijk gemaakt dat onze producten niet bedoeld zijn als vervanging van een consult bij een zorgprofessional. Ze kunnen wel eraan bijdragen dat cliënt en zorgprofessionals beter op één lijn zitten ten aanzien van de pijnklachten.

Dit document krijgt u van een cliënt welke geïnteresseerd is geraakt in de informatie die te vinden is op www.pijnontmaskerd.nl Uw cliënt heeft langdurige fysieke pijnklachten welke ondanks verschillende interventies nog steeds een grote impact hebben op het dagelijks leven van uw cliënt. Doel van dit document is u kort te informeren over de inhoud van het programma zodat u zelf een gedegen afweging kunt maken of dit programma aansluit bij de wensen van een grote groep cliënten (SOLK) die uw spreekuur bezoekt.

Pijnontmaskerd.nl is een zelfhulpwebsite voor mensen met chronische pijn. De basis van het programma bestaat uit een online cursus waarin de volgende onderdelen aan bod komen:

1. Verbeteren van de kennis over de neurobiologie               
- van de pijnmatrix               
- van het stress-responssysteem               
- van centrale sensitisatie (verhoogde waakzaamheid)

2. Verbeteren van lichaamsbewustwording (body-scan, mindfulness)

3. Normaliseren van de verhouding in activatie van sympatisch en parasympatisch zenuwstelsel (opbouwen van uitgeputte reserves)

4. Aanvaarden huidige situatie en toewerken naar een voor de cliënt waardevol leven (ACT)

5. Opbouw algehele belastbaarheid (graded activity)

Informatieoverdracht en concrete opdrachten in een begrijpelijke taal en met een wetenschappelijke grondslag zorgen derhalve voor een beter begrip van de cliënt over zijn pijn. Hierdoor begrijpt de cliënt wat de oorzaak kan zijn van pijn zonder een duidelijke fysieke oorzaak. Ook voelt de cliënt zich beter begrepen door zijn omgeving (familie, collega’s maar ook bijvoorbeeld zorgprofessionals) wat rust geeft in het “systeem” (sympatische zenuwstelsel). Het verbeteren van de lichaamsbewustwording normaliseert de representatie in het brein van de primaire somatosensorische cortex (sensorische homunculus) en leert de cliënt tevens meer naar het gevoel te “luisteren” en minder naar het verstand. Het opbouwen van de reserves draagt bij aan het eerste gevoel van herstel bij de cliënt; hierdoor zal ook de nachtrust verbeteren. Door middel invloeden vanuit de Acceptance and Commitment Therapy werken we toe naar een voor de cliënt waardevol leven om tot slot door graded activity (GA) de algehele belastbaarheid te verhogen.

Op de site deel ik gratis documenten om het systeem in balans te krijgen. Indien gewenst kan dit nog aangevuld worden met verschillende vormen van coaching (whatsapp, skype of live) waardoor maatwerk gegarandeerd wordt.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met sportieve groet,

Wouter van Dongen

Pijnontmaskerd.nl

DIRECTE TOEGANG

Disclaimer

De informatie verstrekt op deze website is louter informatief. Pijnontmaskerd.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor foutieve informatie vermeld op deze website, noch voor de gevolgen van beslissingen die gebaseerd zijn op informatie verstrekt op deze website. Pijnontmaskerd.nl gaat er van uit dat uw pijnklachten zijn beoordeeld door een huisarts.

Pijnontmaskerd.nl is een product van Fysiotherapie van Dongen; voor direct contact of vragen: www.vandongenvierlingsbeek.nl

 

 

Ontwerp & Realisatie
Regenmakers Reclamestudio